کفش افلاک
تولید کننده انواع کفش ایمنی

کفش افلاک به دنبال بهبود حس رضایت ؛آرامش و امنیت در مشتریان و افزایش رغبت عمومی برای رعایت اصول ایمنی در محیط کار است.

دسته بندی محصولات

کفش اداری

کفش ایمنی

کفش پیاده روی

پوتین ایمنی